EURAF 2018 in Nederland!

Volgend jaar is het EURAF congres in Nederland in Nijmegen. Van Akker naar Bos is al druk met het organiseren van de inhoud van dit congres. Hierbij is ons doel een versnelling richting de transitie naar Natuurlijke Landbouw teweeg te brengen.

Water beheren en voedsel produceren

In samenwerking met waterschap Rivierenland is Van Akker naar Bos gestart met projecten rondom de haalbaarheid van voedselproductie en goed waterbeheer. Er zullen meerdere locaties worden onderzocht met behulp van studenten van Van Hall Larenstein en de WUR. In de verloop van dit jaar zal worden gekozen tussen pilotprojecten die daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

Voedselbossen Park Lingezegen geopend

Op zondag 2 oktober opende Josan Meijers, Gelders gedeputeerde en bestuursvoorzitter van Park Lingezegen, drie nieuwe voedselbossen in De Park. Ze legde uit waarom we in Park Lingezegen nieuwe mogelijkheden voor voedselproductie verkennen.

Natuurlijke landbouw in Park Lingezegen

Aan de slag met natuurlijke landbouw, lijkt u dat wat? Park Lingezegen biedt voor een periode van maximaal twee jaar vier kavels aan, als proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen.

Omschakelaars gezocht

Ben jij een boer of landgoedeigenaar die met een deel of zelf heel je land wil omschakelen naar een natuurlijke vorm van landbouw? Dan is dit project perfect voor jou.

Boomfeestdag 2016 mooie start voor voedselbossen in Park Lingezegen

De jaarlijks half maart terugkerende boomfeestdag, waarin basisschoolleerlingen er tijdens schooltijd op uit (mogen!) trekken om bomen en struiken te planten was in Park Lingezegen een prachtige gelegenheid om de drie hier nu startende voedselbossen eens breder onder de aandacht te brengen.

Park Lingezegen wordt drie voedselbossen rijker

Bij elkaar gaat het om een kleine 6 hectares, maar daarbinnen worden drie heel verschillende voedselbossen ontwikkeld. Nu zie je nog niet meer dan vette klei, wat hekwerk, een grote kuil die een vijver gaat worden en op boomfeestdag 200 kinderen die ienieminiestruikjes planten van wat straks een majestueuze inheemse haag langs alledrie de bossen gaat worden, helemaal perfect voor insecten, bijen en vogels.